Johan Lindholm. BILD. Byggnads

Om femtio år kommer var fjärde svensk att vara pensionär. Det betyder nya krav på hur samhället planerar, bygger och renoverar bostäder, enligt en ny rapport från Byggnads.

I rapporten presenterar de fem förslag för att stärka de äldres position på bostadsmarknaden.

– Dagens bostäder är inte rustade för att ta emot en åldrande befolkning. Det är en tickande bomb som måste åtgärdas, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads, i en kommentar till rapporten.

Bland annat saknas det hiss i 75 000 portar i hus med tre våningar eller fler, och kommunerna saknar riktlinjer för äldreperspektivet.

Det Byggnads föreslår är:

  • Renovera miljonprogrammet både klimatsmart och med tillgänglighet.
  • Statligt insatspaket för att bygga trygghets-, vård- och omsorgsboenden.
  • Kräv särskilda utvecklingsprogram för äldres boende som även beaktar sociala aspekter.
  • Innovationssatsa för att utveckla fler attraktiva alternativ för äldre.
  • Inför statligt byggbolag för fler hyresrätter som utgår från äldres behov.

– Politikerna måste ta den här frågan på allvar. Annars står vi där utan tillgänglighetsanpassade bostäder och en bostadsbrist för morgondagens pensionärer, säger Johan Lindholm.

Läs hela rapporten här.