SBAB Booli Housing Market Index (HMI) har mätt efterfrågan och utbud på nyproducerade bostäder, och det visar sig att underskottet av nyproducerade villor består.

För Sverige som helhet råder det balans för årets andra kvartal i samtliga boendeformer, men i flera områden är obalansen betydande.

– Tittar vi på storstadslänen ser vi ett tydligt underskott på nya villor i Stockholms län. I Skåne och Västra Götalands län råder i stort sett balans men trenden går tydligt mot underskott på nya villor även i dessa regioner. Även i flera regionsstäder och kommuner finns stora underskott på nya villor, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

Han menar att det speglar en lång period av låg villaproduktion i förhållande till bostadsrätterna som i stort sett är balanserade eller har överskott.

– Det låga utbudet av nya villor i förhållande till efterfrågan bör rimligen vara viktigt för de kommunala beslutsfattarna att beakta vid planeringen av nya bostadsområden. Det är viktigt för politiker och beslutsfattare att analysera konsekvenserna av den fallade nyproduktionen i stort – inte minst vad det betyder för den samlade bostadsbristen som vi uppskattar till cirka 150 000 bostäder, säger Robert Boije.