I augusti gick priserna upp på alla fronter, visar Svensk Mäklarstatistiks senaste siffror.

Bostadsrätterna har kommit ikapp villorna och båda gick upp två procent i riket jämfört med månaden innan.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

För bostadsrätterna gäller att de gick upp som mest Malmöområdet, tre procent både centralt och regionalt, medan Stockholms innerstad bara gick upp en procent.

– Årstakterna för de redovisade områdena varierar mellan två och fem procent upp, där det sistnämnda gäller Storgöteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

Vad gäller villor ökade priserna med två procent i både Storstockholm och Storgöteborg medan de stod still i Malmö jämfört med juli.

– Årstakterna för villor ligger mellan sju och åtta procent vilket är genomgående högre nivåer än bostadsrätternas, säger Per-Arne Sandegren.

Antalet försäljningar ligger på nivå med i fjol i augusti, men högre om man jämför årets första åtta månader – då har det sålts två procent fler villor och fem procent fler bostadsrätter i år. Det som ökat allra mest är dock fritidshusen vars försäljning gått upp med 13 procent.