Mårten Lilja och Johanna Ode. BILD: RIksbyggen/Kristian Pohl

Efter att regeringen på måndagen gått ut med sitt tillskott om 900 miljoner kronor till energieffektivisering i flerbostadshus påminner Riksbyggen om bostadsrätterna.

– Vi välkomnar satsningen för det befintliga beståndet av flerbostadshus. Vid presentationen nämndes hyresrätter specifikt men från Riksbyggens sida vill vi påminna om att samma behov finns hos en stor mängd av våra bostadsrättsföreningar runt om i landet, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen, i en kommentar.

De menar att energieffektiviseringen är central men att regeringen också bör inkludera åtgärder som gynnar cirkularitet, biologisk mångfald och klimatet i stort i satsningen, och att bostadsrätterna behöver innefattas för att satsningen ska få större genomslag.

– Det behövs ett brett grepp för klimat- och miljöåtgärder i bostadsbeståndet, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.