BILD: Öresundskraft

Kreditinstitutet Hemma och Öresundskraft lanserar nu ett samarbete kring hållbara investeringar för hushåll. Det innebär ett grönt tilläggslån med ränta från 1,09 procent för de hushåll som vill installera solceller.

Orsaken är att skapa ekonomiska incitament för en grön omställning av bostäder, vilka står för en stor del av energianvändningen i Sverige.

– Genom ett grönt tilläggslån hjälper vi hushåll att bo mer klimatsmart, spara pengar och samtidigt öka värdet på fastigheten, säger Therese Ruth, vd och grundare av Hemma.

Anders Östlund, Öresundskrafts vd, håller med.

– I dagsläget saknas ett grönt bolån som på ett effektivt sätt underlättar för hushåll att göra de investeringar som krävs för att nå klimatmålen.

Piloterbjudandet gäller Öresundskrafts kunder.