Patrick Melin, ny på Fasad.

Efter att IT-företaget Prek, vars huvudprodukt är fastighetsmäklarsystemet Fasad, haft medvind under året har de bestämt att växa. Det bland annat med en satsning på uppsökande försäljning.

– Vi har under en längre tid sett ett ökat intresse för Fasad och att det finns ett behov på marknaden av ett komplett affärssystem, säger vd Anita Axelson i en kommentar till utvecklingen.

Därmed anställdes Patrick Melin som säljare men också för andra it-relaterade tjänster. Han har en bred säljbakgrund och jobbade nära mäklarbranschen i över tio år i Skåne.

– Även om inte mäklarbranschen är ny för mig så innebär arbetet att förstå mäklarnas vardag och utmaningar ur ett annat perspektiv. Jag ser mycket fram emot att träffa gamla och nya kunder för att få en tydligare bild av vilka behov som finns och hur våra lösningar kan avlasta och skapa nya möjligheter, säger han själv om sitt nya uppdrag.