34 procent av svenskarna i storstadsregionerna vill bo mindre tätbefolkat i framtiden. Det visar en ny undersökning av teknikkonsultbolaget/samhällsutvecklaren WSP.

Samtidigt har nästan sju av tio blivit mer medvetna om närmiljön och behovet av grönområden och mötesplatser.

– Det är lite svårt att tyda vad detta kan betyda för flyttmönstren i framtiden. Jag tror att en del kommer addera frågan hur tätt de är beredda att bo med att undersöka lite noggrannare vad det finns för ytor för gemenskap och motion i närheten, säger Lina Kumlin, senior planeringsarkitekt på WSP, i en kommentar till undersökningen.

WSP konstaterar att forskning visat på vikten av grönområden i urban miljö, både för folkhälsan och livsmiljön – luftrening, bullersänkning, biologisk mångfald för att ta några exempel.

– Generellt sett är grönområden ganska lågt prioriterade och det kan vara förödande för välmåendet, både sett till fysisk hälsa men även den psykiska, säger Lina Kumlin.

De har också tittat på den ofrivilliga ensamheten, där de menar att grönområden kan ha effekt tillsammans med god kollektivtrafik.

– Vi vet att problemet med ofrivillig ensamhet är större i stora städer och att hur vi utformar dem påverkar hälsan. Jag tror att kriser som vi nu genomgår kan få många att tänka till.

KÄLLA: WSP

Läs hela undersökningen här.