SBAB presenterar en ny prognos i årets fjärde Bomarknadsnytt där BNP spås falla med 4,7 procent i år på grund av coronaeffekten.

Dock ökar den 2021 med 3,2 samtidigt som arbetslösheten håller sig under tio procent. Bostadspriserna har ökat i år men förväntas stå still under hösten, och hushållens konsumtion minskar men har ändå en stark utveckling sett till krisens omfattning.

– Med reservation för att vi inte vet hur den fortsatta spridningen av Covid-19 ser ut är vår bedömning att svensk ekonomi nu är på väg uppåt. Regeringens åtgärder har i detta avseende bidragit till att begränsa fallet i den privata konsumtionen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar till rapporten.

Han menar att Sverige till skillnad från tidigare lågkonjunkturer inte får någon större draghjälp från omvärlden eftersom kronan är relativt stark och ”den utrikeshandelsvägda globala BNP-tillväxte bedöms bli minus åtta procent i år”.

– Därmed får den inhemsk efterfrågan en nyckelroll i att förhindra ett ännu större BNP-tapp i Sverige.

Läs hela rapporten här.

Som varandes journalist i över 20 år är jag i jämförelse färsk i mäklarbranschen - sedan hösten 2018 är nöjet att arbeta med Mäklarvärldens webb mitt. Det finns alltså mycket kvar att lära. Jag får dock hela tiden nya insikter i den fascinerande, och ibland frustrerande, bostadsbransch som alltid är i rörelse.