BILD: Wikimedia Commons

Uppsala kommun har fattat beslut om en utveckling av området runt Gottsunda centrum. Det innebär bland annat 2650 nya bostäder, lokaler för handel, nya förskolor och nya idrottsanläggningar.

– Gottsunda som stadsnod och knutpunkt för kollektivtrafik är central för en hållbar expansion i södra Uppsala. Vidareutvecklingen av Gottsunda kommer att bygga vidare på befintliga kvaliteter i nära samarbete med boende, verksamma samt offentliga och privata aktörer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande.

De boende har i en rad medborgarsamtal kunnat ha åsikter om utvecklingen, vilken beskrivs som ”långsiktigt hållbar” både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Området delas upp i fyra detaljplaner vilka är tänkta att antas mellan 2023 och 2027.