Ny köping till Nyköping. Eller åtminstone en ny stadsdel, Nöthagen, som inom en femårsperiod ska stå klar med 1600 bostäder samt kontor, handel och skolor.
Det beslutet fattades av kommunfullmäktige i veckan som gick.

Nya Nöthagen. BILD: SBB

Det som kommer att bli en av de största nya stadsdelarna i staden är i dag ett industriområde, och delar av den bebyggelsen ska bevaras. Flera parker och torgmiljöer planeras samt en tydlig koppling till Nyköpings resecentrum. Skolområdet ligger i en lugn inre miljö med flera möjligheter.

Det är SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) som driver utvecklingen av Nöthagen.

– Nyköping är en tillväxtkommun som är centralt placerad i Mälardalen, och kommer med Ostlänkens utbyggnad att vara en viktig del för utvecklingen i Mälardalsområden. Med Nöthagens placering i direkt anslutning till den nya järnvägsstationen kommer området att vara attraktivt för såväl lokalt som regionalt arbetspendlande, säger Krister Karlsson, vice vd på SBB, i en kommentar till beslutet.