Husman Hagberg rapporterar att juli i år bjudit på en rekordökning. Försäljningen gick upp 29 procent jämfört med förra sommaren, vilket är rekord för juli.

– Juli brukar historiskt sett vara en av våra svagare månader under året. Speciellt i storstäderna brukar aktiviteten på bostadsmarknaden gå ner markant, medan andra delar av landet har en aktiv bostadsmarknad även under sommaren, säger Fredrik Kjell, vd på Husman Hagberg, i en kommentar.

Han menar att pandemin är en bidragande orsak då folk stannat hemma i större utsträckning.

– De har haft tid att både titta på nytt boende och göra i ordning sin nuvarande bostad inför försäljning. Dessutom finns en stor efterfrågan på mer utrymme i och med att alltfler jobbar hemifrån.

Liknande uppgifter kommer från SBAB vars siffror visar att lägenhetspriserna stigit i samtliga regioner utom i Storstockholm, medan villapriserna stigit överallt utom i Storgöteborg.

– Trots ett av de mörkaste åren för svensk ekonomi någonsin fortsätter bostadspriserna att stiga på bred front efter den temporära nedgången i april. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

Fredrik Kjell är av samma åsikt:

– Just nu ser vi ingen avmattning på marknaden även om det förstås är svårt att sia om framtiden under de speciella förhållanden som råder.