Åtta av tio anser det viktigt att bo i en miljövänlig och hållbar bostad om tio år. Hälften av svenskarna kan tänka sig att betala extra för solceller. Och unga är mest positiva.
Det visar Bopanelen 2030, en ny rapport från Skanska.

KÄLLA: Skanska/Bopanelen 2030

För att klara de globala hållbarhetsmålen från FN krävs förändrade beteenden, särskilt som bostaden står för en femtedel av ett hushålls klimatavtryck. Undersökningen visar att många kan tänka sig att betala extra för hållbara lösningar – till exempel solceller eller smarta system som effektiviserar el-, värme- och vattenförbrukning.

– Rapporten gör det möjligt för oss på Skanska att lättare kunna kartlägga framtidens behov och förstå hur människor vill bo om tio år. Det ger oss som bostadsutvecklare värdefulla insikter om hur vi måste arbeta för att kunna erbjuda de bostäder som efterfrågas. Vårt mål är att skapa drömhem som främjar en hållbar livsstil och vi ska vara först på marknaden med klimatneutrala bostäder, säger Mikael Matts, vice vd på Skanska, i en kommentar.

Dock ser de trots svaren ännu ingen stor efterfrågan på marknaden.

– Det behövs ytterligare incitament som premierar hållbara val för att åstadkomma en tydligare förflyttning. En grön flyttbonus skulle kunna vara en sådan, en miljöbostadspremie en annan. För att lyckas krävs samarbete mellan fler aktörer som regering, kommun och byggföretag.

KÄLLA: Skanska/Bopanelen 2030