Norrköping ska få en helt ny stadsdel med 3000 bostäder. Under sommaren har kommunen hållit samråd om Himmelstalundsstaden, som projektet heter, för att ge medborgarna underlag att ta ställning till.

BILD: C.F Møller Architects

Skaparna av den nya stadsdelen är C.F Møller Architects och Slättö Förvaltning, och de vill blanda bostäder, arbetsplatser, rekreation och kultur i både ny arkitektur och industriromantik från det gamla industriområdet.

– I stadsutvecklingsprojekt är det bra när vi som arkitekter får möjlighet att vara med från början. Det är särskilt viktigt i det här uppdraget där stora delar av vårt arbete handlar om att hitta lösningar för att bevara och utveckla platsens existerande värden, säger Mårten Leringe, vd och arkitekt på C.F Møller Architects, i en kommentar.

BILD: C.F Møller Architects

Tanken är att gamla byggnader omvandlas efter sina förutsättningar – en lagerhall blir sporthall, en kontorsbyggnad blir skola, parkeringsytor blir torghandel och gamla industrilokaler blir parkeringar. Som landmärke behålls också en gammal tegelskorsten vid det nya Televisionstorget. Husen ska bli energisnåla och byggas med hållbarhetstänk.

Hela Himmelstalundsstaden omfattar 200 000 kvadratmeter och beräknas klart 2035.