Antalet påbörjade bostadsrätter minskar med nära 20 procent i år, och med tio procent 2021.
Det visar en ny prognos från Boverket.
Prognosen är dock osäker och Boverket menar att det är tredje kvartalet i år som kommer att tydliggöra siffrorna.

Enligt deras huvudscenario klarar sig småhusbyggandet bättre, med ett tioprocentigt fall i år och ett åttaprocentigt nästa år. Detta på grund av en allt tydligare tendens till underskott på nya villor.

Avgörande är byggfinansiering och den slutgiltiga efterfrågan från hushållen. Boverket erfar att bankerna har skärpt låne- och kreditvillkor samtidigt som intresset minskat från aktörer utanför banksektorn att investera till följd av coronaoro. ”Solida bostadsutvecklare kan välja att använda eget kapital för att genomföra byggprojekt, vilket då minskar det antal bostäder man kan bygga”, skriver de i rapporten.

KÄLLA: Boverkets indikatorer juni 2020

De noterar också att bokningen av nya bostadsrätter fallit markant efter fyra starka kvartal. När coronan slog till som hårdast i april föll bokningarna med 47 procent i förhållande till årsgenomsnittet april 2019-mars 2020. Antalet sålda bostadsrätter såg samma trend, med ett 45-procentigt fall i april. I maj följde dock en oförändrad försäljning jämfört med genomsnittet.

Boverket konstaterar också att det fortfarande råder stort byggbehov. Det årliga behovet för 2018-2027 i riket ligger på 64 000 nya bostäder per år, samtidigt som snittet 2018 och 2019 har legat på 58 600.

Läs hela Boverkets rapport här.