Det varnades för att bostadsmarknaden skulle bli lidande av coronakrisen.
En ny Sifoundersökning på uppdrag av HSB Riksförbund visar dock att viljan att köpa har ökat – inte minskat.

KÄLLA: Kantar Sifo/HSB Riksförbund

En av fem på bostadsjakt menar att viljan har ökat under pandemin, medan hälften så många säger att den minskat.

– Resultatet är hoppingivande för samhällsekonomin och för bostadsförsörjningen. Sannolikt beror det på att boendet är något som många funderar extra över under coronakrisen. Arbete i hemmet och studier på distans sätter situationen på sin spets: Suget att flytta hemifrån stärks och behovet att hitta en bättre anpassad bostad aktualiseras, säger HSB:s förbundsordförande Anders Lago i en kommentar till undersökningen.

17 procent av samtliga tror sig köpa ny bostad de närmaste två åren, men den siffran går upp till 36 procent i målgruppen under 30.

– Det stora bekymret är att vi samtidigt vet att många trots detta inte kommer att få lån från banken. Unga vuxna och unga familjer är en grupp som har fått det allt svårare att komma in på bostadsmarknaden. Bolånetaket och bankernas kvar-att-leva-på-kalkyler sätter stopp för bostadsdrömmarna, säger Anders Lago.

Att regeringen tillfälligt tagit bort amorteringskravet under coronan har dock haft liten effekt – bara en av tio säger att det haft en stor påverkan på viljan att köpa nytt.

Den största anledningen till att inte vilja köpa bostad är osäkerhet över bostadspriserna (75 procent), osäkerhet över Sveriges ekonomiska situation (66 procent) och den egna ekonomiska situationen (49 procent).