Välkänt varumärke – bra rykte.
Det är vad storstadsbor respektive hela svenska populationen främst önskar av sin mäklare, enligt en ny undersökning av Svensk Fastighetsförmedling.

BILD: Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling och Nepa har undersökt vad svenskarna tycker är viktigast vid valet av mäklare. Det visade sig att de fem viktigaste attributen skiljer sig åt mellan storstad och övriga delar av landet.

Toppar listan för storstäderna gör välkänt varumärke, tillgänglig personal och bra rådgivare, medan ett bra rykte är viktigast i övriga landet följt av att mäklaren är förtroendeingivande och engagerad. Varumärket landar där på 14:e plats.

Det som alla är överens om är att mäklaren ska sälja många bostäder och jobba hårt för sina kunder.

– Bostadsmarknaden ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vilket kan vara en förklaring till varför även de viktigaste attributen vid val av mäklare skiljer sig åt, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i en kommentar till undersökningen.

Den visade också att storstadsborna köper fler bostäder – 81 procent har någon gång gjort detta, medan motsvarande i övriga landet är 69 procent.

KÄLLA: Svensk Fastighetsförmedling/Nepa. Genom att analysera och jämföra svaren av undersökningsfrågorna ”Vilka attribut förknippar du med respektive fastighetsförmedlare?” och ”Vilka av följande fastighetsförmedlare skulle du kunna tänka dig?” har ett värde tagits fram som visar vilka attribut som svenskarna tycker är viktigast vid val av mäklare.