Anmälningarna om lockpriser till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har nått nya rekordnivåer under våren.
Av 340 inkomna anmälningar januari till maj i år handlade 128 om att mäklare satt för låga priser, att jämföra med 139 för helåret 2019.

– Det finns en tydlig frustration bland konsumenter som anser att vissa mäklare försöker locka fler spekulanter till visningar genom att sätta låga utgångspriser, säger David Johansson, tillsynschef på FMI, i en kommentar.

Störst är missnöjet i Stockholm, av de 128 anmälningarna avser mäklare i huvudstaden.

– Vi kan konstatera att det framförallt är ett storstadsfenomen och att företeelsen ser ut att bestå över tid, även under perioder när bostadspriserna stiger mindre än vanligt. Konsumenterna har blivit medvetna om att lockpriser förekommer och är mer vaksamma vilket också leder till fler anmälningar, säger David Johansson.

Siffrorna har fått FMI att i maj tillsätta en granskning av prissättningen. 25 mäklare ska komma in med förteckningar över förmedlingsuppdrag för genomgång hos inspektionen under hösten. Planen är att resultaten ska presenteras i början av nästa år.

De som faktiskt får en disciplinär påföljd för lockpriser är få jämfört med antalet anmälningar. Förra året varnades sex av de 139 mäklarna.

– Bara för att en bostad går upp kraftigt i pris under en budgivning innebär det inte att det är ett lockpris. Det kan finnas rimliga orsaker som att objektet har varit svårvärderat eller att det uppstår en budgivningsstrid mellan flera angelägna spekulanter, säger David Johansson.

I år har FMI dock för första gången återkallat registreringen för en mäklare som upprepat använt lockpriser, trots tidigare varningar.

KÄLLA: Fastighetsmäklarinspektionen