Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har godkänt handlingar för ett helt nytt bostadsområde i Bunkeflostrand.
Det innebär ett steg närmare förverkligande av 550 bostäder av småstadskaraktär.

Vyn mot torget illustrerad av Fojab.

Det handlar om 240 småhus och 310 lägenheter.

Ett torg planeras med möjlighet till verksamheter i bottenplan på omkringliggande hus, inklusive vårdcentral, handel och kanske bibliotek. I områdets södra del uppförs en förskola för 80 barn och runtom ska det finnas mindre parker och ett större naturområde.

– Bunkeflo är ett av tre områden i Malmö där befolkningen ökar mest och det ställer krav på tillgång till bostäder, service och rekreation. Här ser vi till att skapa ett nytt, attraktivt område med variation och blandad bebyggelse, samtidigt som vi är måna om att bevara känslan av småskalighet och närheten till naturen, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i en kommentar till planerna.

Lars Hellström (L), vice ordförande, håller med.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur vi kan bygga blandade bostadsmiljöer som är luftiga, trivsamma och gröna.