…verksjurist på Fastighetsmäklarinspektionen som nu inlett arbetet med den nya fastighetsmäklarlagen.

Malin Fors. BILD: Anders Astonsson

Vad är det lite kort som kommer att förändras?
– I dag står endast de enskilda mäklarna under vår tillsyn och när den nya lagen träder i kraft kommer även mäklarföretagen att behöva vara registrerade hos oss och stå under vår tillsyn. Det kommer också att införas en ny registreringskategori; särskild registrering för hyresförmedlare.

Och det är ni på FMI som kommer att bli kontrollinstans för detta? Hur då?
– Precis som vi i dag kontrollerar de enskilda mäklarna kommer vi kontrollera att mäklarföretagen lever upp till de skyldigheter som följer av bland annat fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagstiftningen.

Ni håller just på att förbereda er, vad är det ni gör?
– Vi håller på att anpassa vår verksamhet för att kunna registrera och utöva tillsyn över mäklarföretagen. Vi behöver bland annat bygga ett företagsregister, anpassa våra e-tjänster, ta fram nya föreskrifter och anpassa våra rutiner. Vi håller även på att rekrytera ny personal för det nya uppdraget.

Vad innebär detta för mäklarföretagen, måste de ändra sina rutiner på något sätt?
– Mäklarföretagen kommer att behöva vara registrerade hos oss och betala en årlig avgift. De kommer att behöva följa bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och gör de inte det så kan vår disciplinnämnd återkalla deras registrering eller utfärda någon annan påföljd, exempelvis en erinran eller en varning.

Vad innebär den nya lagen för den enskilda mäklaren?
– För de enskilda mäklarna blir det ingen större förändring.

När utredningen lämnades in hösten 2018 föreslogs lagändringarna träda i kraft 1 juli 2019, vad är det som dragit ut på tiden?
– Enligt den information vi har fått beror förseningen på den situation som uppstod efter förra valet och den tid det tog innan vi hade en ny regeringen på plats, och de prioriteringar som gjordes efter det.

Nu sägs det att den kan träda i kraft 1 juli 2021, är det spikat?
– Av vårändringsbudgeten som regeringen presenterade i april framgår det att den nya lagen beräknas träda i kraft under 2021. Med tanke på hur lagstiftningsprocessen brukar se ut har vi utgått ifrån att lagen kommer at träda i kraft den 1 juli 2021. Det finns dock inget beslut på detta ännu så datumet kan komma att ändras.