Riksrevisionen har efter en granskning kommit fram till att myndigheterna måste göra mer för att tillvarata intressen för köpare av nyproducerade bostäder.

Det redovisas i en skrivelse som regeringen överlämnade till riksdagen i veckan.

Riksrevisionens rapport visar att skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter har ”grundläggande brister” jämfört med andra konsumentmarknader. Köparen får heller inte tillräcklig information om risker med köpet.

De menar att regeringen bör se till att också dessa köpare omfattas av ett relevant skydd. Bland annat skriver de att det är säljarens ansvar att varan, här alltså bostadsrätten, levereras till köparen. De vill också se en möjlighet att begränsa köparnas ekonomiska risk vid tecknande av förhandsavtal, till exempel vid prisnedgångar.

Detta eftersom bostadsutvecklaren har en insyn i processen köparen helt saknar, och byggstyrelsen i princip kan agera utifrån utvecklarens intressen snarare än den blivande bostadsrättsföreningens.

Dessutom menar Riksrevisionen att det finns ett behov av att förtydliga fastighetsmäklarens roll och informationsansvar runt denna leverans.

Regeringen håller med Riksrevisionens slutsatser och har sedan tidigare kommit med ett betänkande där det bland annat föreslås att det ska finnas en uttrycklig rätt för förhandstecknare att säga upp avtalet om slutresultatet ”väsentligen avviker” från det som avtalats. Också riksdagen har nyligen uppmärksammat frågan och efterlyst ett regeringsförslag.

Regeringen skriver att arbetet i regeringskansliet nu inriktas på ”att ta fram ytterligare beredningsunderlag som bland annat tar sikte på de brister som Riksrevisionen har identifierat”.

Läs hela skrivelsen och den bilagda rapporten här (pdf).