I går kom Handelsbankens nya fastighetsrapport, och det är ingen munter läsning.
Bland annat menar de att marknadens gyllene år är över.

KÄLLA: Handelsbanken

Handelsbankens rapport från november i fjol sammanfattade utvecklingen som ”sidledes”, medan bilden nu är att läget försämras. En rubrik meddelar att det är en illavarslande tid eftersom fastighetsmarknaden saknar immunitet, och följer upp med att coronakrisen det första halvåret lett till en ”kraftigt negativt BNP-tillväxt, snabbt stigande arbetslöshet och massiva stimulanser från regeringar och centralbanker.

”Vi räknar med att det leder till att bostadsbyggandet bromsar in och att alltfler kommersiella lokaler gapar tomma. Fastighetsbolagen står inför både svagare efterfrågan och högre finansieringskostnader”, skriver de vidare.

Bedömningen är att BNP sjunker med sju procent i år för att sedan återhämta sig de kommande två åren, men ”ändå tar det flera år innan vi är tillbaka på samma nivåer som innan krisen”.

Ovanstående gäller alltså vid antagandet att restriktionerna gradvis lättas till sommaren, vilket är bankens huvudscenario och det bästa tänkbara.

I de alternativa scenarierna inräknas bakslag i smittspridningen med fortsatta restriktioner, där effekterna av krisen kan bli permanenta.

Läs hela rapporten här.