Gavlehov Östra i Gävle får ett nytt bostadsområde med mellan 300 och 450 bostäder.
Detta efter att Gävle kommun givit Veidekke Eiendom marknadsanvisning för området.

BILD: Ettelva arkitekter

Området är beläget norr om Gävletravet och ska vara en plats där ”idrott, natur och aktiviteter samsas”, där inriktningen är på allt från stora sportevent till spontanidrott.

– Gavlehov är ett attraktivt område som manifesterar Gävles starka kärlek till sport och som ligger nära och centralt både i Gävle och i Sverige, säger kommunalrådet Erik Holmestig (C) i en kommentar.

Gavlehov Östra ska också kompletteras med en stadsdelspark för både lugn och aktiviteter. Blandningen av bostäder, idrott, kultur och service ska göra stadsdelen levande från morgon till kväll.

– Gävle är en tillväxtort och vi tycker att Gavlehov är en spännande stadsdel som har stor potential. Vår målsättning är att skapa attraktiva bostäder som bidrar till en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Mats Fryxell, affärsenhetschef på Veidekke.

Detaljplanen tas fram av Ettelva arkitekter som hade det vinnande förslaget.