Fastighetsmäklarinspektionen fråntar en mäklare registreringen efter att han i egenintresse begått en lång rad förseelser som var och en för sig motiverat en varning.

Bland annat har han köpt en bostad privat, och då satt en annan mäklare som ansvarig för köpet utan dennas medgivande. Han menar att tanken aldrig var att det skulle finnas en ansvarig mäklare för objektet, utan att han bara ville ha det i systemet – vilket skiljer sig från den utsatta mäklarens uppgifter. Denna person har heller inte skapat några av de i loggen redovisade händelserna hen påstås ansvarig för.

Den nu avstängda mannen har även förmedlat lägenheter i sin egen bostadsrättsförening, där han har ett ekonomiskt intresse. Vidare har han använt sin arbetsgivares brevpapper för privata köp av minst två fastigheter, och därmed fått det att se ut som att de förmedlats via dem.

Dessutom har han använt sitt klientmedelskonto i en privat affär, där han betalat in handpenning som sedan gått till säljaren, vilket betraktas som en sammanblandning av klientmedel och egna tillgångar.

Inte heller har den före detta mäklaren inkommit med handlingar Fastighetsmäklarinspektionen förelagt honom att visa upp, till exempel anbudsförteckningar, journaler eller riskbedömningar – där de sistnämnda i flera fall överhuvudtaget inte genomförts i den omfattning som krävs.

FMI menar att mannen i samtliga dessa delfrågor åsidosatt sina skyldigheterpå ett mycket allvarligt sätt. I beslutet skriver de att mannen ”visat en sådan bristande insikt om fastighetsmäklarens roll och ansvar att han inte längre är lämplig att fortsätta som mäklare”.