2018 gjorde SBAB en kartläggning av möjligheterna för kvinnor och män som efter en separation vill köpa en trea i någon av Sveriges 20 största kommuner. I år gjorde vi samma undersökning. Med samma resultat.

Hur anpassad är svensk bostadsmarknad efter dess invånare? Sverige är det land med flest singlar i hela världen. Varje år kommer det in cirka 30 000 ansökningar om skilsmässa till landets domstolar. Antalet samboförhållanden som upphör är inte medräknade.

En man kan efter en separation köpa en trea i 8 av 20 kommuner till sig och sina barn. Kvinnan kan inte köpa i någon av kommunerna. 2018 var det möjligt att för en man köpa en trea i 9 kommuner, för kvinnorna såg det likadant ut som i år.

Man tajmar inte en separation efter bästa köp- och säljläge på bostadsmarknaden. Priserna har stigit mer än lönerna, kreditrestriktioner som amorteringskrav och kontantinsats påverkar också. När en separation är ett faktum inser många att de inte sett över familjens ekonomiska upplägg. Om den ena i paret gjort karriär innebär det ofta att den andra tagit mer ansvar för barn och hushåll, med effekt på inkomsten. Allt fungerar fint och orättvisan blir synlig först när omständigheterna förändras. Genom att regelbundet se över familjens ekonomiska upplägg och justera eventuella orättvisor under äktenskap/förhållandet är alltid bra. Att ställa sig i köer är ofta en billig försäkring mot att klara sig även när förutsättningarna ändras i livet.

Andra på bostadsmarknaden kan avvakta och invänta ett bättre läge, men det kan inte den som separerar. Det finns förhållanden som är slut men där man fortfarande delar samma postlåda och ytterdörr. Det handlar inte om ett val, det handlar om ekonomiska begränsningar. När vi pratar siffror och åtgärder i debatten finns det mänskliga konsekvenser av en bostadsmarknad som inte fungerar som den ska. Och jag hoppas att vi vid nästa mätning om ett par år kan konstatera att både arbets- och bostadsmarknaden blivit mer jämlik.

TEXT: Claudia Wörmann

Claudia Wörmann

Claudia Wörmann är boendeekonom på SBAB och svarar på frågor om bostadsmarknaden.

Ta hjälp av våra experter! Frågor och svar publiceras i tidningen och på webben. Mejla dina funderingar till experterna@maklarvarlden.se.