När det kommer till Facebook och Instagram är det fortfarande många i fastighetsmäklarbranschen som pratar om räckvidd, det vill säga antalet personer en kampanj eller ett inlägg når ut till. Då dessa plattformar har förändrat våra marknadsföringsstrategier i grunden har också betydelsen för våra KPI:er förändrats.

Enligt den årliga rapporten svenskarna och internet som släpptes i höstas är nu 98 procent av Sveriges befolkning på internet. Varpå 95 procent dagligen spenderar stora delar av sin tid online. Kanske bör även denna procentfördelning återspeglas i hur ditt lokalkontor spenderar sin mediebudget när det kommer till att marknadsföra bostäder till försäljning? Jag tror åtminstone att vi är på väg mot en värld där vi låter det digitala styra samtidigt som vi eventuellt satsar på analoga marknadskampanjer från tillfälle till tillfälle, inte tvärtom.

Varför tror jag då på denna typ av allokering? Svaret ligger i relevans. Med dagens digitala plattformar kan vi arbeta med relevans på ett mer effektivt sätt jämfört med tidigare generationer. När det kommer till varumärkesbyggnation vill vi som medieköpare många gånger nå ut till en bred massa genom en större mediamix. Översatt till klartext så innebär detta att vi som marknadsförare satsar på en rad olika, både digitala och analoga medier, för att på så sätt bygga upp ex. kedjans varumärke runt om i Sverige eller kring det aktuella fokusområdet.

När det kommer till att marknadsföra ‘bostäder till salu’ så är ambitionen istället att sälja bostaden och en bred marknadsföring blir därför inget mål i sig självt. Ingrediensen för att sälja en bostad stavas spekulanter, för att lyckas attrahera fler spekulanter behöver vi marknadsföra bostaden gentemot personer som är intresserade av den specifika bostad som vi just nu säljer. Här berör vi en av grundstenarna när det kommer till skillnaden mellan att arbeta med gammelmedia jämfört med att arbeta digitalt och datadrivet.

Om jag endast fick möjlighet att förmedla en insikt kring marknadsföring under 2020 vore förståelsen för relevans en av de viktigare insikterna jag skulle kunna förmedla.

TEXT: RIKARD JONSSON

Rikard Jonsson

Rikard Jonsson är partner och senior client konsulat på Adfenix, som erbjuder riktade bostadsannonser på sociala medier. Han medverkar flitigt i papperstidningen Mäklarvärlden som en av våra experter, där han skriver och svarar på frågor om bland annat digitalisering och marknadsföring.

Ta hjälp av våra experter! Frågor och svar publiceras i tidningen och på webben. Mejla dina funderingar till experterna@maklarvarlden.se