Optimismen som trots allt präglat bostadsmarknadens aktörer börjar avta.
Flera olika röster spår nu fallande priser.

Nyhetssajten Omni Ekonomi har gjort en enkät bland privatekonomer som ger prognoser på allt från 5 till 15 procents nedgång på bostadspriserna.

– Bostadsmarknaden påverkas ofta mindre än man tror av börsnedgångar, men när den reala ekonomin tvärstannar, med negativ tillväxt och stigande arbetslöshet, bör bostadspriserna påverkas negativt. Hur mycket är svårt att säga men i nuläget verkar en nedgång med mellan 10 och 15 procent från toppen rimligt, säger bland annat SEB:s privatekonom Jens Magnusson till sajten.

Samma banks boprisindikator har också minskat med sex punkter i maj, till minus 26. Dessutom tror 47 procent av de tillfrågade i SEB:s Demoskopundersökning på fallande priser, en ökning med fem procentenheter sedan aprilmätningen.

Hos Skandiabanken är det samtidigt sex av tio som tror på sjunkande priser.

– Att vi ser en pessimism kring prisutvecklingen är väntat och vi har redan sett tecken på fallande priser. Att människor inte är mer pessimistiska är överraskande. Hur mycket priserna faller beror i stor utsträckning på hur djup och utdragen lågkonjunkturen blir. Det finns en betydande psykologisk effekt och tror på många på fallande priser så kan det bli självuppfyllande, säger Johanna Cerwall, vd på Skandia i ett uttalande.

Också SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna rasar kraftigt andra kvartalet, från att en klar majoritet trott på ökande priser är det nu sex av tio som spår en sjunkande eller stillastående prisutveckling det närmaste året. De är dock optimistiska i ett treårsperspektiv.

– Att betydligt fler tror på stigande bostadspriser på tre års sikt jämfört med på ett års sikt är knappast förvånande. På kort sikt spelar förstås coronakrisen in på förväntningarna, säger Robert Boije, chefsekonom, i en kommentar.

En ny mätning från Skop med en panel om 1000 personer visar även den pessimism, där prisförväntningarna är nere på samma nivå som under finanskrisen 2008.

KÄLLA: Skop

– Coronapandemin får stort genomslag på många marknader. Förväntningarna om försämrad minskad levnadsstandard och ökad arbetslöshet har skapat ett tryck nedåt på bostadspriserna. Nu är det nästan inga som tror att priserna på villor och bostadsrätter ska öka, säger Örjan Hultåker, analytiker på Skop, som kommenterar undersökningen.

Han listar de ekonomiska effekterna av virusets framfart och menar att det råder en klar risk för att det denna gång tar längre tid innan priserna återhämtar sig.

– Orsaken till det är att årets kris beror på en pandemi som slår direkt mot den reala ekonomin.

KÄLLA: Skop

Bland Omnis experter är de flesta överens om att det mest betydande för bostadsmarknaden är hur långvarig krisen blir och huruvida den leder till stor arbetslöshet.

– De som är arbetslösa får svårt att bo kvar och blir tvungna att sälja. Andra väntar med att köpa nytt. Vi kan också få skattehöjningar för att ha råd med mer omfattande bidrag och höjda ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen. Allt detta gör att många kommer att känna sig fattigare även om man har jobbet kvar, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.