Nu går Mäklarsamfundet ut och kräver att regeringens stöd till företag även måste gälla de mäklare med provisionsbaserad lön. De vill att Tillväxtverket ska tydliggöra reglerna för stödet.

– Fastighetsmäklare och andra med provisionsbaserad inkomst måste givetvis också få del av regeringens möjlighet till korttidsarbete. Något annat vore otänkbart, säger vd Björn Wellhagen i en kommentar.

Stödet innebär att regeringen täcker en stor del av kostnaden när företags anställda tillfälligt går ned i arbetstid, vilket kallas korttidsarbete. Mäklare med provisionsbaserad lön, vilket är så många som två av tre, har uttryckt oro för att detta stöd inte ska gälla dem, eftersom det baseras på ”ordinarie lön”.

– Vi har uppmanat Tillväxtverket att klargöra vad som gäller. Givetvis måste även den som får sin lön som provision, helt eller delvis, kunna få del av det statliga stödet, säger Björn Wellhagen.