Priserna på svenska fritidshus har ökat med 21 procent de senaste fem åren. Och Dalarna leder racet.

Det visar nya siffror från Fastighetsbyrån.

BILD: Fastighetsbyrån

Att fritidshuspriserna ökat med en femtedel i hela landet betyder dock inte att det är jämnt fördelat över länen. Dalarna har rusat iväg med en 55-procentig höjning de senaste fem åren, följda av Gotland med 52 procent. Samtidigt har priserna i Kronoberg under samma tid bara gått upp med en procent, och i Skåne med tre procent.

– Det är generellt en stark prisutveckling men det är påtagligt stora skillnader mellan olika delar av landet. Fritidshusmarknaden är lite mer svajig och påverkas mycket av lokala faktorer, till exempel utbud, nyproduktion och besöksnäring på orten, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström i en kommentar till statistiken.

På kommunnivå är det Söderköping i Östergötland som sett störst ökning med mer än en dubblering – 112 procents uppgång på fem år. I Göteborg har det istället inträffat ett prisras med en 35-procentig nedgång på fritidshuspriserna.

Ingen vet ännu exakt hur coronaviruset kommer att påverka samhället, men att det också kommer att drabba bostadsmarknaden är sannolikt.

– Hur mycket det kommer att påverka fritidshus är i dagsläget svårt att avgöra och det kommer att se olika ut i olika områden och prissegment. Fritidshusmarknaden är känslig för omvärldsfaktorer och troligen kommer vi se att fler väljer att avvakta med köp, säger Johan Engström.

KÄLLA: Fastighetsbyrån