BILD: Navet

Affärskonsulterna Navet Analytics har med hänsyn till rådande coronapandemi arbetat om sin prognos över påbörjade husbyggnadsinvesteringar det närmsta året.

– Världsekonomin, konjunkturläget i Sverige och efterfrågebilden för många branscher har förändrats monumentalt på bara ett fåtal veckor, därför ansåg vi det vara viktigt att se över våra prognoser igen, säger Jens Linderoth, analysansvarig.

De har tagit fram ett riskscenario där effekterna på både ekonomi och efterfrågan blir långvariga. Där indikeras ett fall med nästan 20 procent i år och en fortsatt nedgång nästa, vilket landar på en investeringssumma om runt 184 miljarder kronor – vilket är en minskning från tidigare prognoser med 60 miljarder kronor. Det, skriver de, kan jämföras med regeringens stödpaket om 300 miljarder till näringslivet för att förstå omfattningen.

Deras huvudscenario indikerar dock en mildare nedgång där den tidigare pre-coronaprognosen pekade på 244 miljarder och nu på 220 miljarder, det vill säga en minskning om 24 miljarder.

– Vi kommer löpande att uppdatera vår prognos i takt med att förutsättningarna utvecklas, säger Jens Linderoth.