Finansinspektionens beslut i veckan att lätta på låntagares amorteringskrav välkomnas av Mäklarsamfundet. Men de vill se fler åtgärder för att motverka ekonomiska konsekvenser för såväl privatpersoner som mäklare.

– Det är välkommet att Finansinspektionen gör det möjligt för banker att tillfälligt minska eller pausa amorteringar. Det kan underlätta för många hushåll som drabbas av coronautbrottet. Nu behöver regeringen vidta ytterligare åtgärder för att undvika allvarliga ekonomiska konsekvenser för både fastighetsmäklare och de privatpersoner som ska köpa och sälja sina bostäder, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, i ett uttalande.

Det de vill se är bland annat att man ska kunna signera köpehandlingar digitalt, att även företag utan anställda ska kunna korttidspermittera och att skatten på reavinstuppskov ska slopas.

– Regeringen behöver visa handlingskraft för att minimera de ekonomiska konsekvenserna på fastighetsmarknaden. Digitala signeringar äav köpehandlingar skulle göra många affärer lättare att genomföra. Det är en åtgärd som borde kunna vidtas relativt omgående, säger Björn Wellhagen.