En sprillans ny undersökning av Mäklarsamfundet, gjord 16-17 mars, visar att mäklarna ännu inte märkt av något större tapp av visningsbesökare.

Björn Wellhagen. BILD: Mäklarsamfundet

57 procent uppger att antalet besökare på visningarna den senaste veckan varit ”ungefär som vanligt”, och 91 procent säger att de genomfört alla visningar de planerat.

– Signalen är att det fortfarande finns en tydlig efterfrågan från köparna och att många mäklare försöker erbjuda lösningar så att bostadsaffärer kan lösas trots coronautbrottet, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar till undersökningen.

Dock förväntar sig hälften av de tillfrågade en viss minskning av affärer den kommande månaden. Drygt två av tio väntar sig oförändrat antal och ungefär lika många en kraftig minskning.

Hittills har majoriteten av de 1790 tillfrågade mäklarna vidtagit olika åtgärder för att minska riskerna. Fyra av tio har erbjudit visningar med begränsat antal besökare, och sex av tio helt privata visningar.

– Det är positivt att så många gör sitt bäta för att anpassa sig efter situationen. För både köpare och säljare är det viktigt att bostadsaffärer kan genomföras, samtidigt som vi gemensamt ska ta stort ansvar för smittpsridningsrisken, säger Björn Wellhagen.