Förra året ägdes 37 740 fritidshus av utländska ägare, vilket är en liten ökning från året innan.

Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Av länderna som står för störst ägande av fritidshus i Sverige är det Norge som ökat mest signifikant under året, med 177 fritidshus, medan ägare från Tyskland ökade marginellt.

Samtidigt fortsatte det danska och nederländska ägandet att minska.

Klart störst är Norge, vars ägare nu har 12 416 fritidshus i Sverige, följt av danska och tyska. 87 procent av alla utlandsägda fritidshus kommer från dessa tre länder, och därefter kommer Nederländerna. Det norska ägandet har ökat med 384 procent sedan år 2000.

Störst utländskt ägande hittas i Kronoberg och Värmland med 38 respektive 24 procent av det totala beståndet. Största antalet utlandsägda fritidshus finns dock i Västra Götaland – en favorit hos norskarna. Danskarna föredrar Kronoberg, tyskarna Kalmar och nederländarna Värmland.

KÄLLA: SCB

Vad gäller utlandssvenskars fritidshusägande har också det ökat något sedan 2018 och är nu uppe i 13 249 stycken. Svenskar bosatta i Norge äger flest, följt av Tyskland, Storbritannien, Schweiz och Danmark. Dessa favoriserar Västra Götaland, Skåne och Stockholm.

Läs mer och se all statistik här.