BILD: US Army

Finansinspektionen meddelar i dag att de ser inkomstbortfall kopplade till coronaviruset som ett skäl till att tillfälligt minska eller pausa amorteringar.

Amorteringskravet är utformat så att låntagare kan komma överens med sina banker om undantag när det finns särskilda skäl. Finansinspektionen anser att viruset är ett sådant, eftersom även om krisen väntas gå över kan den få betydande ekonomiska effekter.

– Reglerna säger att bankerna kan ge undantag från amorteringskravet när det finns särskilda skäl. Tappar låntagaren inkomster på grund av coronavirusets spridning så är det ett sådant skäl. Det är FI:s syn och det har vi varit tydliga med mot bankerna. Det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning av att medge undantaget, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i ett uttalande.

Formerna för undantaget är upp till banken och låntagaren att komma överens från utifrån individuell situation, vilket kan röra sig om allt från tre till tolv månader. Dessa ska sedan utvärderas löpande och kan förlängas beroende på utveckling.