Mäklarsamfundets jurister har gått igenom de centrala frågorna kring coronavirusets effekter och de situationer som kan uppstå. Till exempel huruvida parter utan risk för påföljder kan dra sig ur ingångna avtal, vilket möjliggörs under force majeure.

– Vi vill vara tydliga med att det är allt annat än självklart att spridningen av covid-19 och dess följder är att se som sådan force majeure, skriver de.

Detta gäller alltså även om valutakurser förändrats markant för utländska köpare, och Mäklarsamfundet rekommenderar att redan i förväg reglera i kontraktet vilken kurs som ska gälla.

Inte heller är det force majeure för den köpare som blir av med jobbet och inte kan fullfölja betalningen, eftersom det inte är unikt i rådande situation. Denna kan alltså fortfarande bli skadeståndsskyldig till säljaren.

Utöver force majeure kan det uppstå andra problem, till exempel att säljaren inte vill släppa in vare sig mäklare eller köpare i bostaden. Mäklarsamfundet skriver:

– Om säljaren av exempelvis rädsla för smittspridning inte vill låta någon komma in i bostaden utgör det inte i sig ett hinder för möjligheten att medverka som mäklare, men ger ändå upphov till ett antal tänkbara problem. Först och främst har vi kravet på att uppnå kundkännedom, det är till exempel inte tillräckligt att genom ett videosamtal få en bild av hur säljaren ser ut utan formell kundkännedom måste uppnås.

Det blir alltså en fråga om att ingå avtal på distans, och då måste penningtvättslagens föreskrifter följas och avtalet ingås skriftligen. Inget marknadsföringsarbete ska påbörjas innan avtalet är underskrivet och returnerat.

Vad gäller livestreamade visningar ska det också beaktas att köparens undersökningsplikt inte kan anses fullgjord efter endast en sådan.

Läs samtliga råd från Mäklarsamfundets jurister här.