KÄLLA: Valueguard

Nya siffror från Valueguard och deras prisindex för privatägda bostäder i Sverige, Hoxswe, visar att det går uppåt. I januari gick bostadsrätterna upp med 1,8 procent medan småhusen såg en dubbelt så hög uppgång, 3,6 procent. Snittet landar på 2,9.

Samtliga storstadsområden såg en uppgång av varierande grad, med högst ökning för småhus i Stockholm, 3,4 procent. Januari är dock generellt en stark månad på bostadsmarknaden.

Antalet bostadsförsäljningar i hela landet låg i januari cirka tio procent högre än 2018 och fem procent högre än 2017. Bostadsrätterna står för största delen av ökningen.

Valueguard har även undersökt bostadsrättspriserna första halvan av februari i år i både Stockholm och Göteborg. I båda städerna fortsätter priserna att stiga, i Stockholm med två procent och i Göteborg med en.