Den vanligaste anledningen till att unga lämnar mäklaryrket redan tidigt i karriären är svårigheterna med att få balans mellan jobb och fritid.

Det säger Mats Lövgren, lärare på Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Mats Lövgren. BILD: Anna Sällberg/Högskolan i Gävle

Mats Lövgren, före detta mäklare och numera mäklarlärare på Högskolan i Gävle, var med i podden ”Sveriges bästa mäklare” och diskuterade bland annat övergången mellan skolbänk och yrkesliv. Inklusive anledningarna till varför så många så snabbt lämnar det yrke de utbildat sig till.

Svaret är livspusslet.

– Det är oregelbundna arbetstider och det går aldrig att säga att ”nu har jag arbetat klart”.

Han menar också att branschen har problem med ledarskapet, att det på små kontor inte finns utrymme att ta hand om nykomlingar.

– Det gör att flera av de nya inte får någon hjälp in i yrket; med hantverket. Den största skillnaden att vara mäklare nu, mot när jag började, är konkurrensen. I dag måste du sälja in dig själv, ditt varumärke. Det har gått från att sälja bostaden till att sälja mäklartjänsten, säger Mats Lövgren.

Högskolan i Gävle har infört blocket ”Ledarskap i säljande organisationer” i utbildningen för att hantera bristerna på lång sikt, och Mats Lövgren säger att branschen lyssnar.

– Det går framåt, men det går för långsamt.

Positivt är dock att det inte råder någon brist på intresse för studenterna från branschhåll – och inte bara mäklare drar i dem. Många studenter går vidare till andra arbetsgivare som fastighetsbolag, banker, Lantmäteriet och Skatteverket.

– Våra studenter uppvaktas redan under insparken när de påbörjar sin utbildning, säger Mats Lövgren.