Fastighetsmäklarinspektionen tog 2019 emot 587 anmälningar mot mäklare vilket är nytt rekord.

Det är 21 fler anmälningar än 2018 trots att antalet mäklare minskade under året, från 7193 till 7154. Minskningen är ett trendbrott efter att mäklarna blivit fler och fler sedan 2014.

De främsta orsakerna till anmälan är god fastighetsmäklarsed, mäklarens agerande och förtroende för mäklaren. På fjärde plats kommer pris i marknadsföring, det vill säga lockpriser, vilka efter att ha minskat 2018 ökade igen och slog rekord i Stockholms län med 86 anmälningar.

FMI kommenterar dock att det är den minsta ökningen av anmälningar på länge, och att antalet anmälningar totalt har gått ner i Stockholm trots lockprisernas ökning. Dessutom var det bara en femtedel av anmälningarna som ledde till någon disciplinär påföljd, 115 stycken. Den vanligaste påföljdsorsaken är brister i marknadsföringen.

Främsta orsaker för anmälan:

  • God fastighetsmäklarsed (222)
  • Mäklarens agerande (169)
  • Förtroende för mäklaren (140)
  • Pris i marknadsföring (139)
  • Budgivning (102)

En och samma anmälan kan innehålla flera olika orsaker. Se hela listan här (pdf).