Rikard Jonsson.

I dag startar kundresan online – denna sanning innebär att din hemsida har blivit ditt främsta skyltfönster ut mot marknaden. Min framtidsspaning att det kommer att bli än viktigare framöver att låta presumtiva kunder hitta till just din hemsida. Eftersom kundresan i mångt och mycket börjar online så har du här ett gyllene tillfälle att påverka kunderna och bygga långsiktiga relationer, för att på så sätt bli top-of-mind i ditt område.

Sanningen är att närmare 90 procent av kunderna gör research på er hemsida innan hen tar kontakt med just dig och ditt kontor. Andelen som även kollar upp er på olika sociala medier ligger på runt 70 procent. I kundernas researchfas har vi en god möjlighet att påverka dessa presumtiva kunder. Vad som är än mer intressant, när kunden befinner sig i nästa fas övervägande och beslutar sig för att ta kontakt med dig är ungefär 70 procent av köpresan redan klar.

Detta kan översättas till att kunden redan har en god förståelse för vem du är, vilka som arbetar på kontoret, vad ert kontor och varumärke representerar, och så vidare. Här har ni en god möjlighet att differentiera er själva och ert kontor gentemot branschkollegorna. På din hemsida är det du som äger kommunikationen och relationen med kunden, det är även du och ditt varumärke som kontrollerar själva relationen. Se till att använda detta verktyg på bästa sätt för att erbjuda bra service och därmed skapa återkommande besökare och därtill kunder.

Ett tankesätt jag brukar dela med mig av när jag pratar om just vikten av att ha besökare inne på sin objekt- eller hemsida är att likställa detta med traditionell butikshandel. Inom detta segment så är det enkelt att förstå att fler besökare inne i butiken förmodligen också kommer att leda till ökad försäljning. Precis detta gäller även för din objekt- eller hemsida, det vill säga fler besökare leder troligtvis också till fler affärsmöjligheter. Se därför till att förvandla din hemsida till ditt främsta säljverktyg under 2020.

TEXT: Rikard Jonsson, partner och growth manager på Adfenix som erbjuder riktade botadsannonser på socala medier.

Ta hjälp av våra experter! Frågor och svar publiceras i tidningen och på webben. Mejla dina funderingar till experterna@maklarvarlden.se