En dom från förvaltningsrätten i Karlstad har överraskat Mäklarsamfundet och kan leda till en kraftig skärpning av mäklaransvaret.

Det handlar om att en mäklare kan få en varning för felaktig objektsbeskrivning oavsett hur den felaktiga uppgiften tillkommit.

Förvaltningsrätten i Karlstad. BILD: Wikimedia Commons

Utgångspunkten har tidigare varit att mäklaren inte är ansvarig om uppgiften kommer från säljaren och det inte finns skäl att ifrågasätta den. Dessutom har mäklare kunnat undgå ansvar även om de själva skrivit fel, om säljaren inte har rättat felet trots kännedom.

”Enligt förvaltningsrättens dom spelar det dock inte någon roll om den felaktiga uppgiften kom från säljaren, eller om säljaren godkänt objektsbeskrivningen”, skriver Mäklarsamfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo.

I fallet som nu varit i förvaltningsrätten uppgavs att en bostadsrätt låg högst upp i huset, efter uppgift från säljaren som också godkänt denna beskrivning. När ärendet hamnat hos Fastighetsmäklarinspektionen bedömde de att mäklaren borde ha misstänkt att något var fel, då bostadsrättsföreningen informerat om att husets vindar hade exploaterats, men lämnade ändå öppet för ansvarsfrihet.

Det gjorde dock inte förvaltningsrätten som menade att en felaktig uppgift i objektsbeskrivningen är vilseledande marknadsföring. Där finns ingen ansvarsfrihet, vilket betyder att en fastighetsmäklare har ett strikt ansvar för korrekt objektsbeskrivning.

”Förvaltningsrättens resonemang är anmärkningsvärt med tanke på att fastighetsmäklarlagen är en speciallagstiftning som enligt juridiska principer har företräde framför marknadsföringslagen”, skriver Fredrik Aldmo.

Domen har överklagats till kammarrätten som alltså ska avgöra vem som har rätt.