Valueguard: Säsongsenlig nedgång

December såg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, Hoxswe, gå ner med 0,8 procent.

Det visar den senaste mätningen från Valueguard.

KÄLLA: Valueguard

Bostadsrättsindex stod stilla under månaden medan villaindex sjönk med 1,4 procent, vilket var väntat då december ofta är en svag månad på bostadsmarknaden. Med säsongsjustering ökade prisindexet istället med 0,6 procent – 0,7 för bostadsrätter och 0,5 för villor.

I Stockholm gick bostadsrätterna ned med 0,1 procent medan Göteborg och Malmö såg en ökning med lika mycket. Vad gäller villaindex såg istället bara Stockholm en ökning, med 0,2 procent, samtidigt som det i Göteborg och Malmö sjönk med 1,8 respektive 0,6 procent.

Valueguard har även mätt årets två första veckor på bostadsrättsmarknaden i Stockholm och Göteborg. Stockholm gick upp en procent och Göteborg två.

Antalet försäljningar i hela riket låg i december på ungefär samma nivå som 2018 och fem procent över 2017.