Unik engelsk studie visar ränteläge ända från 1300-talet

En unik studie från brittiska Bank of England visar att i dagens i-länder har realräntorna fallit med 1,6 procentenheter varje århundrade sedan 1300-talet.

Det skriver SBAB i sin senaste prognos ”Vart är vi på väg” och menar att studien bidrar till att kasta nytt ljus på de långsiktiga trenderna.

Global BNP-viktad realränta (procent/århundrade)

Räntefallet har skett oavsett århundradenas demografi eller penningpolitik, och än kan forskningen inte förklara vad utvecklingen beror på. En teori är att räntenedgången förklaras av fallande avkastning, det vill säga minskad lönsamhet på nya investeringar.

De långa räntorna har, i ett något kortare perspektiv, i många länder fallit trendmässigt i närmare trettio år, och eftersom ränteutvecklingen i ett enskilt land i allmänhet följer globala trender så gäller denna trend även Sverige.

Med detta i bakgrunden förväntar sig SBAB måttlig och långsam uppgång i både reporänta och marknadsräntor de närmaste åren. Prognosen är att Riksbanken höjer reporäntan nästa gång i början av 2022.

– Ska man tro på den forskning som visar trendmässigt fallande realräntor ända sedan 1300-talet bör vi förvänta oss negativa realräntor och därmed fortsatt låga boräntor under väldigt många år framöver. Samma forskning visar samtidigt att det varit betydande variationer kring denna trend, vilket förstås är viktigt att ta höjd för, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar till rapporten.

Läs hela rapporten och se tabeller här (pdf).