Det är stor skillnad mellan åldersgrupperna när de spår om framtida bostadspriser. Det visar en ny forskning från Örebro universitet, rapporterar Sveriges Radio.

Pär Österholm, professor i nationalekonomi och en av dem bakom forskningen, förklarar skillnaderna med olika erfarenheter av bostadsmarknaden.

– Ja, den förklaring som vi tycker verkar rimligast är att de unga under sin vuxentid inte sett så mycket annat än kraftigt stigande bostadspriser. Den här undersökningen är ju gjord under en period när bostadspriserna på det stora hela hade varit kraftigt uppåtgående, säger han till Sveriges Radio.

Samtidigt hade de äldre sett kraschen på 90-talet och varit med om år när priserna steg långsamt. Rapporten visar att de äldsta, över 65, har lägst prisökningsförväntningar – något som stiger successivt med sjunkande ålder. De yngsta, under 25, har högst förväntningar.

Pär Österholm tror att de ungas optimism kan bidra till att sätta fart på bostadsmarknaden.

– Ja, det är väl en rimlig slutsats. Tror man att bostadspriserna ska stiga kraftigt så vore det ju nästan dumt att inte vara beredd att bjuda mer, säger han till Sveriges Radio.