Sverige sämst i Norden på att bygga

Sveriges Byggindustrier har sammanställt bygginvesteringarna i de nordiska länderna.

Det visar sig att Sverige är sämst i Norden med minst antal påbörjade lägenheter per person.

Det nordiska bostadsbyggandet nådde sin topp 2017, och störst är fallet i Sverige, visar rapporten.

– I Sverige minskar bostadsinvesteringarna med 13 procent under prognosperioden 2019-2020. Av samtliga nordiska länder kan bara Island visa ett ökat bostadsbyggande under 2020, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

De bedömer att minskningen fortsätter även i år i samtliga nordiska länder utom Island. De totala bygginvesteringarna visar istället tillväxt i alla nordiska länder utom Sverige och Finland som minskar med fyra respektive två procent.

– Precis som i Sverige förs det i Finland diskussioner kring hur reglerna för bostadslån ska utformas för att inte hämma nyproduktionen av bostäder, säger Johan Deremar.

Bostadsinvesteringarnas utveckling.

Sveriges Byggindustrier spår att svensk BNP växer med totalt 0,9 procent 2020.

Läs hela rapporten här (pdf).