Priser på både bostadsrätter och villor steg i genomsnitt med fem procent i Sverige under 2019.

Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

I december var priserna för bostadsrätter relativt stillastående i storstadsområdena, medan samtliga sett ökningar på årsbasis där det varierar mellan tre procent i centrala Göteborg till sju procent i Stormalmö.

– För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län har priserna ökat medan de minskat i två, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik i en kommentar.

Också villapriserna stannade i princip upp i december, medan en ökning ses under året. Stormalmös villapriser ökade med sju procent, Storgöteborgs med fem och Storstockholms med fyra procent.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

– Även för villor visar årsutvecklingen i länen på övervägande prisökningar med 19 län på plus och två på minus, säger Hans Flink.

Fjolåret präglades även av ökade försäljningsvolymer. Drygt 110 000 sålda bostadsrätter är nästan 5000 fler än 2018, medan villaförsäljningen ökade med 1000 till 55 000 vilket är en ny toppnotering.

– Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 440 miljarder kronor vilket är sju procent högre än förra året och två procent högre än det tidigare toppåret 2017, säger Hans Flink.

Samtidigt gick fritidshuspriserna upp med sex procent under året.