Lågt förtroende för regeringens bostadshantering

Sju av tio svenskar anser att bostadspolitiken är viktig eller mycket viktig. Samtidigt har 59 procent lågt eller mycket lågt förtroende för regeringens och samarbetspartiernas hantering av bostadssituationen.

Det visar en ny undersökning av Novus på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

KÄLLA: Stockholms Handelskammare/Novus

– Det är en stark signal om att den dysfunktionella bostadsmarknaden som länge plågat Sverige och Stockholm också spiller över på människors livsvillkor och deras möjligheter att ta ett jobb eller en studieplats. Det grusar enskilda individers drömmar och ställer till det när företag ska rekrytera säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

På en skala från ett till fem där tre är godkänt ger allmänheten 2,15 i betyg till politikerna. Än mer kritiska är boende i och runt storstäderna – de ger 2,06. Och vad gäller förmågan att underlätta för unga att skaffa eget boende stannar betyget på 2,03.

Stockholms Handelskammare menar att grunden till detta är de två införda amorteringskraven.

– De stänger ute unga från bostadsmarknaden och försämrar rörligheten, och ligger som en våt filt över hela bostadsmarknaden. Vi tycker att det finns väldigt starka skäl att riva upp åtminstone det skärpta amorteringskravet, men tyvärr har det inte skett och bostadspolitiken är fortsatt väldigt passiv trots att det skulle vara befogat med en modigare och mer offensiv reformpolitik, säger Daniella Waldfogel.

Bara fem procent av de tillfrågade anser att Sverige är på rätt väg, helt eller delvis.