Fastighetsbyrån klimatkompenserar bostadsresor

Fastighetsbyrån i Spanien och Portugal börjar i år att klimatkompensera sina bostadsköpares flygresor.

Kompensationen gäller två personer och sker i form av bidrag till främst certifierade trädplanteringsprojekt.

BILD: Fastighetsbyrån

– Klimatkompensationen är en del av ett omfattande hållbarhetsarbete med tydliga mål fram till 2024. Mäklarbranschen ligger efter och vi måste börja ta ett större ansvar, säger Daniel Nilsson, vd på Fastighetsbyrån utland i en kommentar.

Han säger att de vill fortsätta hjälpa människor att förverkliga sina drömmar, men att de måste erkänna att kundernas flygresor har negativ påverkan.

– Därför vill vi ta ett större ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.

I en undersökning från förra våren kunde Fastighetsbyrån konstatera att nästan var fjärde svensk påverkas av flygets miljöpåverkan i samband med köp utomlands. Dessutom tycker tre av fyra medarbetare i kedjan att det är viktigt med hållbarhetsfrågor hos arbetsgivaren.

– Medvetenheten hos våra kunder, medarbetare och samhället i stort har blivit större kring hållbarhetsfrågor och miljöfrågor i synnerhet. Om vi som företag och arbetsgivare inte tar till oss av det och anpassar oss så kommer vi att få det svårt i långa loppet, säger Daniel Nilsson.

Några av de andra målsättningarna för Fastighetsbyrån till 2024 är 100 procent grön el, minska pappersförbrukningen med 75 procent och att införa 50 procent elbilar och resten hybrid.