Byggföretaget Skanska har i sin undersökning Bopanelen frågat hur man bäst minskar bostadsbristen i Sverige, och hur folk helst vill bo.

Detta då 636 000 människor stod i bostadskö bara i Stockholm i år.

Två av tre tillfrågade skulle kunna tänka sig att bo i hyresrätt – framför allt de yngsta i åldersgruppen 16-29. De ansåg att fler billiga hyresrätter med enklare standard skulle lösa problemen.

En av tre kan dock absolut inte tänka sig att bo i hyresrätt, och främsta anledningen till det är att de vill bo i villa eller radhus. 63 procent av de tillfrågade uppger detta.

Dock är det också många, fler än hälften, som betraktar att äga sitt boende som en investering. Andra orsaker till ägande är att hyrorna är för höga, och att man inte får renovera en hyresrätt på det sätt man vill. Och det vill många, 23 procent anger att standarden där redan i dag är för låg, vilket inte bådar gott för lösningen med de ännu enklare hyresrätterna.

Bara en av tio av de tillfrågade som inte vill bo i hyresrätt anger de långa kötiderna som motivering.

KÄLLA: Bopanelen/Skanska