Jessica Toubal och Sebastian Scherdin är nya på Husman Hagberg i Sundbyberg.

De har tillsammans stått för drygt tio procent av alla bostadsförsäljningar i kommunen, och har nu efter ett antal år som anställda valt att driva eget tillsammans med två kompanjoner i Husman Hagberg.

Sebastian Scherdin, Siyar Hamidanoglu, Jessica Toubal, Jim Palmquist och Ramzi Hamam. BILD: Husman Hagberg

– Vi hade självklart kunnat starta helt eget, men nu fick vi chansen att kliva in i en redan existerande verksamhet under ett väletablerat varumärke. Våra nya kompanjoner driver sedan länge flera kontor inom kedjan, så vi kommer till ett väl fungerande företag. Det skapar bra förutsättningar för oss att få en flygande start, säger Jessica Toubal i en kommentar.

De två Husman Hagberg-kompanjonerna, Siyar Hamidanoglu och Ramzi Hamam, är nöjda med sitt tillskott.

– Ramzi och jag driver sedan länge Husman Hagberg inom tre olika distrikt, Sundbyberg, Solna och Kista. Ramzi fokuserar på Kista och jag på Solna, så det känns väldigt bra att ha stärkt upp med två nya kompanjoner för Sundbyberg, säger Siyar Hamidanoglu.

Också regionchefen Jim Palmquist är nöjd.

– Mitt mål, då jag tog jobbet som regionchef för cirka två år sedan, var att skapa en vinnande kultur som attraherar stjärnmäklare till vår kedja. Jessica och Sebastian är ett kvitto på att vi verkligen lyckats med det, säger han.