Fastighetsbyrån lät sin Mäklarpanelen sia om hur bostadspriserna kommer att se ut 2020.

Det visar sig att en majoritet tror att de kommer att vara stillastående.

För bostadsrätter tror 62 procent detta, samtidigt som 31 procent tror på stigande priser och sju procent på sjunkande. Villorna skiljer sig inte jättemycket åt, där tror 65 procent på stillastående priser, 33 på stigande och bara två procent att priserna går ned.

KÄLLA: Mäklarpanelen/Fastighetsbyrån

– Prisnivåerna under 2019 har varit ovanligt stabila. Historiskt sett så är det få år där vi haft så små prisvariationer. Om inget oförutsett ekonomiskt eller politiskt händer så är det stor sannolikhet att 2020 kommer att se snarlikt ut, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

KÄLLA: Mäklarpanelen/Fastighetsbyrån

Mest optimistiska är mäklarna i Stockholm och Malmö, både för bostadsrätter och villor.

– Ett tydligt trendbrott är att mäklarna i Stockholm är mycket mer optimistiska. När vi ställde samma fråga för ett år sedan var det under tio procent som trodde på prisuppgång och drygt en tredjedel på prisnedgång. Nu tror nästan hälften på prisuppgång. Huvudstaden brukar gå i bräschen och möjligen kan optimism och prisuppgångar sprida sig i landet under nästa år, säger Johan Engström.

Det kan också noteras att december visar en svag fördel för säljare på bostadsmarknaden, 5,08. Det är mindre än oktober i år men mer än december i fjol.

KÄLLA: Mäklarpanelen/Fastighetsbyrån