Det största hindret för att byta bostad är kostnaderna. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Skanska.

Dock kommer den yngre generationen och den äldre generationen fram till detta från lite olika håll. De äldre (50-59 och 60-74), som ofta har betalat sina lån, anger som motivering att de bor så billigt nu.

De yngre (16-29 och 30-39) å sin sida, menar att höga bostadspriser och krav på kontantinsats är de främsta trösklarna.

– Det faktum att många hindras från att flytta leder till en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden vars rörlighet måste öka. Vi tror att det finns en möjlighet att lätta på byggregler som begränsar ett bostadsbyggande för människor med olika behov i livets alla skeenden. Framför allt tror vi att det är viktigt att bygga billigare bostäder anpassade för unga människor. Då skulle fler unga vuxna ha möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem, i en kommentar.

Det som däremot inte verkar vara något som stoppar flyttar i någon högre grad är amorteringskravet – bara sju procent menar att det är hindret.

KÄLLA: Skanska